BACK TO LIST

CATENA ZAPATA Catena Alta Malbec 高海拔系列 馬爾貝克紅酒

卡帝娜酒廠 Catena Zapata
  • 品號:AZR-A108
  • 產區:阿根廷 門多薩(Mendoza)
  • 品種:100%馬爾貝克(Malbec)
  • 容量:750ml
酒款故事
Catena Alta系列來自Catena家族葡萄園中具有歷史性的精選葡萄藤。
獨具歷史意義的精選葡萄藤能夠混釀出有如交響曲和諧,且香氣迷人的優雅佳釀;
完美展現出被Catena家族四代傳承、守護的珍貴風土。
”Alta”西班牙文是”高聳”的意思
,代表葡萄來自高海拔的特選葡萄園,
以及由這些葡萄釀製而成的”高階”葡萄酒。”

釀造方式
Nicola Catena先生於1902年在Mendoza地區
開墾了Catena家族的第一個Malbec葡萄園。
而後,他的孫子 - Nicolás Catena先生重新定義了阿根廷葡萄酒
並將高海拔的Malbec推向世界的舞台。
獨具歷史意義的葡萄園內,種滿了以古老方法培育而成,
被稱為”Catena精選”的葡萄藤。
黑莓、藍莓與堅果氣息。
酒體中等,清凜、緊實的冷涼水果特性,
尾韻明亮。
 
2019 Tim Atkin - 93 points (17)
2019 Wine Enthusiast - 90 points (15)
2019 Wine Advocate - 93 points (17)
2019 James Suckling - 94 points (17)
2018 Tim Atkin - 93 points (15)
2018 Wine Spectator - 90 points (15)
2018 Wine Advocate - 94 points (16)
2018 James Suckling - 92 points (16)
2018 Wine Advocate - 93 points (15)
2018 James Suckling - 93 points (15)
2017 Tim Atkin - 91 points (14)
2017 James Suckling - 95 points (14)
2016 Wine & Spirits Magazine - 92 points (12)
2016 Tim Atkin - 93 points (13)
2016 Wine Enthusiast - 92 points (12)
2016 Wine Advocate - 93 points (14)
2016 Wine Advocate - 94 points (13)
2016 James Suckling - 94 points (13)
2015 Wine & Spirits Magazine - 94 points (11)
2014 James Suckling - 93 points (11)
2014 Wine Spectator - 90 points (11)
2014 Wine & Spirits Magazine - 93 points (10)
2013 Wine Spectator - 90 points (08)
2012 Wine Spectator - 91 points (09)
2012 Wine Enthusiast - 92 points (09)
2011 Wine Enthusiast - 90 points (08)